FORSIDE

TEGNESTUEN

TILBYGNING

NYBYGNING

SAMMENLÆGNING

RESTAURERING

FACADERENOVERING

TAGBOLIG

ALTAN

TAGUDSKIFTNING

ENERGIFORBEDRING

BADEVÆRELSE

KØKKEN / ALRUM

SKITSEFORSLAG

 

     
           
  TILBYGNING

Tegnestuen har forestået en lang række tilbygninger, hvor (murermester) huset udvides med 1-2 ekstra soveværelse på 1.sal, en pejsestue eller et nyt køkken/alrum i stueetagen.
Det har været magtpåliggende at tilbygningerne respekterer den oprindelig bygnings arkitektur og materialevalg.