FORSIDE

TEGNESTUEN

TILBYGNING

NYBYGNING

SAMMENLÆGNING

RESTAURERING

FACADERENOVERING

TAGBOLIG

ALTAN

TAGUDSKIFTNING

ENERGIFORBEDRING

BADEVÆRELSE

KØKKEN / ALRUM

SKITSEFORSLAG

 

     

         
  TAGBOLIG

Tegnestuen har indrettet boliger i eksisterende uudnyttede tagrum, og udvidet eksisterende boliger ved at inddrage spidsloftet i boligen.