Tegnestuen er ejet af undertegnede, jeg er udgået fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1975, efter en forudgående uddannelse som tømrer og byggetekniker.
 

Jeg har arbejdet på flere private tegnestuer, og siden 2001 etableret min egen tegnestue.
 

Tegnestuen kan tilbyde rådgivning i: 

 • Gennemgang af ejendomme med en teknisk rapport.

 • Forslag til vedligeholdelse, renovering og ombygning.

 • Ansøge om byggetilladelse hos byggemyndighederne.

 • Udarbejdelse skitseforslag til om- og tilbygninger.

 • Udarbejdelse af hovedprojekt med tegninger og beskrivelse.

 • Indhente tilbud ved licitation / underhåndsbud.

 • Byggestyring og koordinering af håndværkerne, med byggemøder og tidsplaner.

 • Økonomisk styring med byggeregnskab.Tegnestuen har mange års erfaring inden for følgende arbejdsområder:

 • Tilbygning til murermesterhuse

 • Nybygninger.

 • Sammenlægning af boliger

 • Restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

 • Facaderenovering tag og vinduer.

 • Tagboliger.

 • Altaner, tagterrasser.

 • Badeværelser.

 • Køkken/alrum.

 
     

FORSIDE

TEGNESTUEN

TILBYGNING

NYBYGNING

SAMMENLÆGNING

RESTAURERING

FACADERENOVERING

TAGBOLIG

ALTAN

TAGUDSKIFTNING

ENERGIFORBEDRING

BADEVÆRELSE

KØKKEN / ALRUM

SKITSEFORSLAG

 

   
     
   

 

Kontakt:
 

Jens Lind
Arkitekt maa
Jens Juels Gade 36
2100 København Ø
 

T: 21 67 09 28
E:
jens@jenslind.dk

H: www.jens-lind.dk